ΑΠΟΦΑΣΗ ΣτΕ 2462/2022

Με την απόφαση 2462/2022, το ΣτΕ έκρινε νόμιμη την Υπουργική Απόφαση για την περιβαλλοντική έγκριση του προγράμματος έρευνας και εκμετάλλευσης υδρογονανθράκων στις θαλάσσιες περιοχές Νοτιοδυτικά και Δυτικά Κρήτης βάσει της Στρατηγικής Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων.

Η υπόθεση εκδικάστηκε στο ΣτΕ λόγω της προσφυγής που είχαν καταθέσει τρεις περιβαλλοντικές οργανώσεις το 2019, για τις πολύ σοβαρές αρνητικές επιπτώσεις των σεισμικών ερευνών στο θαλάσσιο οικοσύστημα.

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει η τελευταία παράγραφος της απόφασης η οποία αναφέρει : “Σε κάθε περίπτωση, όπως προβλέπεται στην προσβαλλόμενη πράξη, η Μονάδα Περιβάλλοντος είναι “διακριτή” και “ανεξάρτητη από άλλες μονάδες του οργανογράμματος [του φορέα στον οποίο παραχωρείται το δικαίωμα έρευνας και εκμετάλλευσης υδρογονανθράκων] που προσανατολίζονται σε καθήκοντα τεχνικού ή οικονομικού χαρακτήρα”, στελεχώνεται με επαρκές προσωπικό ειδικής κατάρτισης και διεξάγει την παρακολούθηση στον τόπο εκτέλεσης των εργασιών και στα λοιπά σημεία όπου επιβάλλεται η παρακολούθηση περιβαλλοντικών παραμέτρων, κατά τρόπον ώστε να μην δημειουργείται αμφιβολία ως προς τη δυνατότητα ανεξάρτητης και αποτελεσματικής, εκ μέρους των μελών της, παρακολούθησης των περιβαλλοντικών επιπτώσεων του προγράμματος. Κατά συνέπεια, όλοι οι περί του αντιθέτου λόγοι είναι απορριπτέοι ως αβάσιμοι.”

Να υπενθυμίσουμε ότι ο ισχυρισμός του ΣτΕ περί “διακριτής” και “ανεξάρτητης” Μονάδας Περιβάλλοντος αναιρέθηκε από την πραγματικότητα λίγες μέρες αργότερα, καθώς όπως αποδείχτηκε η περιβόητη Μονάδα Περιβάλλοντος που θα ελέγχει τις εργασίες της Exxon Mobil, συγκροτήθηκε αποκλειστικά με στελέχη της Exxon Mobil!

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

Blog at WordPress.com.

Up ↑